Mobiele app helpt kankerpatiënten om te gaan met hun vermoeidheid.

Tired of Cancer

Tijdens en na hun ziekte kampen veel (ex)kankerpatiënten met vermoeidheid. Dit probleem is bij 40% van hen dusdanig langdurig en ernstig dat men nauwelijks meer kan deelnemen aan het dagelijks leven. Vaak gaat de vermoeidheid gepaard met stress en gevoelens van somberheid en angst. De Untire app van Tired of Cancer is erop gericht (ex) kankerpatiënten te leren omgaan met de door hen ervaren vermoeidheid en de kwaliteit van hun leven te verbeteren.

Tired of Cancer Today

Dr. Bram Kuiper en Door Vonk startten vijf jaar geleden met de ontwikkeling van de app. Hun achtergrond lag bij het Helen Dowling Instituut (HDI), een gespecialiseerde GGZ instelling die kankerpatiënten helpt bij de verwerking van psychische problemen. Het HDI ontwikkelde in de loop der jaren vanuit de mindfulness based cognitieve therapie een effectieve methode om kanker gerelateerde vermoeidheid tegen te gaan. Aanvankelijk gebeurde dat alleen in face-to-face groepen, maar vanaf 2009 ook via een online interventie, zodat elke vermoeide kankerpatiënt in Nederland geholpen kon worden. Omdat de resultaten van de online therapie zeer positief waren, besloten Kuiper en Vonk in 2012 dat wereldwijd kankerpatiënten toegang moesten krijgen tot een gepaste oplossing voor hun vermoeidheidsprobleem. Separaat van het HDI richtten zij daartoe Tired of Cancer op.

Experiment

In 2016 werd een Engelstalige prototype van de Untire app gelanceerd en beschikbaar gesteld aan een groep kankerpatiënten. De Rijksuniversiteit van Groningen deed een pilotstudie naar de ervaringen van deze (internationale) patiënten. De eerste uitkomsten bleken zeer bemoedigend. De gebruikers waren ronduit positief, vooral omdat zij een tool hadden waarmee ze zelf aan de slag konden. Een van de uitdagingen om een optimaal resultaat te bereiken is de gebruikers regelmatig en langdurig de app te laten gebruiken. De uitkomsten van de pilotstudie stimuleerden de oprichters verder door te gaan met het ontwikkelen en verbeteren van de app, inhoudelijk, technisch en functioneel.

De vraag

Kunnen we een verbeterde versie van de app ontwikkelen op basis van onze leerervaringen?

Untire 2.0

Tired of Cancer vroeg Inspire, ervaren in het ontwikkelen van digitale producten in het oncologiedomein, om advies. Na een zorgvuldige afweging werd besloten de app vanaf de basis volledig opnieuw te ontwikkelen. Inspire partner CLEVER°FRANKE werd gevraagd voor het ontwerp van de app. Inspire is verantwoordelijk voor de realisatie. De nieuwe app is momenteel in ontwikkeling en wordt begin september 2017 gelanceerd.

Dagelijkse activiteiten en thema's

De kern van de Untire app wordt gevormd door een dagelijks aanbod van formele en informele activiteiten die deels gekoppeld zijn aan specifieke thema’s zoals zorgen, angsten, vermoeidheid, slaap en grenzen. Formele activiteiten zijn onder andere klassieke stress-reductie oefeningen. Informele activiteiten betreffen bijvoorbeeld schrijf- en reflectieopdrachten. Vanaf het begin is er tevens aandacht voor het (beter) leren omgaan met energie. Alles wordt aangeboden binnen een begrijpelijke educatieve context. De app is geen therapie, maar een training.

Hoe gaat het vandaag?

Om snel overzicht te krijgen over de resultaten van de training en voor snelle toegang tot veel gebruikte onderdelen biedt de app het ‘Vandaag’ overzicht. Heeft een gebruiker gekozen voor een thema, dan wordt dit thema toegevoegd aan het overzicht. Dat geldt ook voor nieuwe oefeningen die zijn uitgevoerd. Bovendien kan een gebruiker in Vandaag regelmatig een assessment doen van de status van de vermoeidheid. Het persoonlijke Vandaag overzicht wordt voor iedere gebruiker dynamisch opgebouwd op basis van de uitgevoerde activiteiten.

"Een patiënt kan in Vandaag regelmatig een assessment doen van de status van de vermoeidheid."

Persoonlijk profiel

Alle informatie van de gebruiker en de voortgang van de behandeling wordt vastgelegd in het Profiel. Niet alleen persoonlijke informatie, maar ook gegevens over vermoeidheidsniveau’s, fysieke activiteit en slaapgedrag. Op termijn zal de app met fitness wearables en apps koppelen om gegevens in te lezen. Gebruikers kunnen in het persoonlijk profiel ook de voortgang analyseren, herinneringen instellen en de instellingen van de app aanpassen.

Een rustige app

De Untire app is eenvoudig in gebruik en heeft een zeer aantrekkelijke interface. Alles is gericht op het langdurig verbinden van gebruikers zodat ze écht baat hebben bij deze digitale training. Zo gebruikt de app het volledige scherm en vloeiende animaties voor ontspannings- en meditatieoefeningen. Elk thema in de app is visueel gekoppeld aan een bijpassend thema uit de natuur, wat voor rust zorgt.

Tired of Cancer – Journey

Assessment

Met vijf vragen in de vorm van sliders wordt regelmatig op een intuïtieve manier gevraagd hoe de het met de gebruiker gaat. Als een behandelaar dat wil, kan hij meekijken naar de status en voortgang van de patiënt. Het achterliggende Untire platform bevat ook specifieke informatie voor de zorgverlener.

Tired of Cancer – Fatigue

In ontwikkeling

Terwijl Inspire een nieuw deel van de software ontwikkeld, is CLEVER°FRANKE al bezig met het design van volgende onderdelen. Tired of Cancer vervult de rol van product owner. De Rijksuniversiteit Groningen zal de komende twee jaar een promotieonderzoek uitvoeren naar de gebruikerservaringen en de effectiviteit van de app.

Er moet in korte tijd heel veel gerealiseerd worden. “Er wordt in negen maanden eigenlijk een compleet nieuw bedrijf neergezet. En wij ontwikkelen de app die het bestaansrecht is van dat bedrijf. Een geweldig project!”, vertelt Floris Vlasveld, directeur van Inspire.

De techniek

Untire is meer dan een app. Het is een volledig platform voor het wereldwijd bedienen van grote aantallen gebruikers. Dit platform bevat een uitgebreid content management systeem om thema’s aan te passen en uit te breiden en om de behandelprogramma’s te onderhouden. Ook zijn er uitgebreide mogelijkheden voor het beheren van gebruikers en licenties.

React Native

De Untire app is ontwikkeld in React Native, een door Facebook ontwikkelde technologie voor het programmeren van mobiele apps. Werken met React Native bespaart tijd en geld omdat het mogelijk is om met dezelfde broncode apps voor meerdere platformen (zoals Android en iOS) te maken zonder dat dit ten koste gaat van de gebruikservaring.

Schaalbaar

Untire is bedoeld voor wereldwijd gebruik. De architectuur van de app en de achterliggende server systemen is schaalbaar naar grote aantallen gebruikers.

Veilig en stabiel

Het achterliggende Untire platform bevat diverse maatregelen ter bescherming van de persoonlijke (patiënt)gegevens van gebruikers. Er wordt gebruik gemaakt van encryptie en gegevens van verschillende veiligheidsniveau’s zijn logisch gescheiden. Dat verhoogt de veiligheid en stabiliteit van het platform.

18 best practices voor het bouwen van een online zorgcommunity.
Download het e-book
Zorg en ICT

Intelligente technologie kan veel bijdragen aan de behandeling, het welzijn en de zelfstandigheid van patiënten.

Meer over e-health