Kennis & Onderwijs

Informatie vastleggen heeft alleen nut als het in kennis kan worden omgezet. En onderwijs heeft pas écht impact als de aansluiting tussen de student en wat er geleerd wordt maximaal is. Inspire helpt kennisinstituten, educatieve uitgevers, scholen, trainingsbureaus en andere organisaties om die doelen te bereiken. Dat doen we met slimme websites en apps die waardevolle content verzamelen en ontsluiten.

Bekijk cases en artikelen over dit thema.

Cases

Inspire helpt kennisintensieve organisaties om content op een slimme manier te verzamelen en te verspreiden. En we ontwikkelen digitale leermiddelen die een persoonlijke leerroute en feedback op maat mogelijk maken. Apps die gebruikmaken van adaptieve learning en die van leren een continu proces maken. Bekijk een van onze recente projecten om te zien wat dat in de praktijk oplevert.

Artikelen

Onze visie op ICT in kennisintensieve organisaties en onderwijs is het resultaat van meer dan 15 jaar praktijkervaring in die wereld. Interesse in kennisbank-oplossingen, e-learning of educatieve apps? Meer informatie vind je in onderstaande artikelen.